Energiansäästö

Energiansäästön kannalta ensisijaisen tärkeää on, että olemassa olevat laitteistot kiinteistössä toimii suunnitellusti ja energiatehokkaasti. Kiinteistön LVISA laitteet on syytä tarkastaa vähintään kerran vuodessa, jolloin päästään piileviin vikoihin kiinni ajoissa eikä vasta energialaskun saapumisen jälkeen.

Kartoitus

Kiinteistön kartoituksessa tarkastamme ja kirjaamme ilmanvaihdon, lämmöntalteenoton ja lämmityksen toiminnan. Kartoituksesta teemme kirjallisen raportin, josta ilmenee laitteiston kunto ja mahdolliset viat sekä parannusehdotukset kustannusarvioineen.